Perg-189

Data: 
02/09/1558
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Joan Flaquer mariner de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet, confesa i reconeix a Miquel Cabanyes (alies Sanromà), pagès de Sant Cebrià de Tiana i tutor i curador de Miquel Cabanyes pupil i senyor útil i propietari del Mas Cabanyes de
Canet, haver rebut 100 lliures barceloneses de la restitució del dot de Joana muller meva
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
26 x 12
Notes: 
veure també: Perg-148-A i Perg-190

Tipologia:

Llengua: