Perg-191

Data: 
02/09/1558
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Joan Flaquer, mariner de la vall de Canet reconeix a Miquel Cabanyes ,alies Sanromà, pagès de San Cebrià de Tiana i en el seu temps, tutor i curador de Miquel Cabanyes pupil (difunt?) senyor del Mas Cabanyes.... cent lliures de moneda de Barcelona de la
dot de Joana muller seva....
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
18 x 16
Notes: 
Veure també: Perg-190

Tipologia:

Llengua: