Perg-195

Data: 
01/04/1560
Lloc: 
Pineda
Regest: 
Miquel Cabanyes, alies Sanromà, pagès de Sant Cebrià de Tiana, tutor i curador del pupil Miquel Cabanyes senyor útil i propietari del Mas Cabanyes de Canet, estableix un pati de terra a favor de Joan Flaquer, mariner de Canet en el lloc dit Camp de Sant
Feliu, afronta a orient amb carrer públic, a migdia amb el mar,a occident amb la riera i a cerc amb l`honor de Joan Doy mariner
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
41 x 34

Escrivà:

Tipologia: