Perg-197

Data: 
13/02/1562
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Censal mort amb cens anual de 21 sous de moneda de Barcelona fet i signat per Joan Bosca, pagès i Eulalia muller seva, de la Vall de Canet ; a favor de Salvador Forçar, oller de Vilanova de Palafolls i Bartomeu Ferrer, pagès de la vila de Canet. Bartomeu
Macià, pescador i obrer de la parròquia de Canet durant l'any actual, Salvador Roig pescador, Bernat Garau mariner,
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
56 x 37

Tipologia:

Llengua: