IX Trobada Entitats Recerca Local i Comarcal del Maresme - abril 2015

La IX Trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme es celebrà a Canet de Mar l'11 d'abril del 2015, essent organitzada pel Centre d'Estudis Canetencs. Amb la particularitat que en aquesta hi participaren entitats de la comarca veïna de la Selva. Seguint amb l'ordre del dia de les trobades anteriors, es començà la jornada amb la benvinguda institucional, i els parlaments dels ens promotor si organitzadors. Seguidament es feu un breu comentari sobre la relació de Josep Maria Pons i Guri i l'Arxiu del Vescomtat de Cabrera. Tot seguit es feu la ponència inaugural realitzada per Carles Sàiz, president del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner. Un cop finalitzada hi hagué una pausa per esmorzar. I tot seguit es presentaren les comunicacions dels centres i entitats. Al migdia hi hagué un dinar de gemanor, i per la tarda es visità inicialment el Castell de Santa Florentina - Casa Forta de Canet, i després l'exposició del Vescomtat de Cabrera que portà a Canet el Centre d'Estudis Selvatans.