Bernat de Cànoves; substitut de Ramon Marrahí notari públic del terme del castell de Montpalau

Subscribe to RSS - Bernat de Cànoves; substitut de Ramon Marrahí notari públic del terme del castell de Montpalau