El capítol vaticà, a l'1 d'agost de 1907, signà el decret de coronació canònica de la imatge de la Verge i Mare de Déu de la Misericòrdia, que es venera a la població de Canet de Mar de la diòcesi Girona.

vista interior del temple any 1941 amb tota la seva simplicitat després de la reconstrucció
vista interior del temple any 1941 amb tota la seva simplicitat després de la reconstrucció
Mons. Narcís Jubany nomenat bisbe de Girona any 1964, en la seva entrada al Santuari
Mons. Narcís Jubany nomenat bisbe de Girona any 1964, en la seva entrada al Santuari

Un telegrama, rebut de Sant Pere del Vaticà de Roma, féu arribar l'endemà mateix, la bona notícia de la concessió de la coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu a tota la població.

Hi hagué repicament de campanes i es cantà un tedèum a la parròquia en acció de gràcies.
El decret s'expressava així:

"En nom del Senyor. Amen. Jo el sotasignant testifico que en les actes del R.M.I. Capítol Vaticà, el dia 1 d'agost de 1907 he llegit això que segueix: El Reverend Senyor Rector Vergés, en nom de la clerecia i del poble ha exposat que, des de temps antic, es venera a la població de Canet de Mar de la diòcesi de Girona, a Catalunya, una imatge de la Verge i Mare de Déu de la Misericòrdia i que és insigne per molts miracles i pels ciutadans i veïns que sovint la visiten.

Per això suplica que aquesta imatge sigui decorada amb corona d'or pel Capítol Vaticà.

L'il.lustríssim i Reverendíssim Senyor Francesc Pol i Baralt, bisbe de Girona, recomana molt aquesta petició.

El Reverendíssim Josep De Bisegno, degà del nostre Capítol, al qual ha estat transmesa aquesta petició que cal tramitar, després d'examinar la documentació, ha emès un vot totalment favorable.

Per tant, el Capítol ha decretat i manat de bon grat que l'esmentada imatge de la Verge Maria es decori amb corona d'or, amb les despeses a càrrec del qui fa la petició i dels fidels i ha facultat l'Il.lustríssim i Reverendíssim Senyor bisbe de Girona perquè el dia que ell vulgui, en nom del Capítol Vaticà, imposi al cap de l'esmentada imatge la corona d'or, observant tot allò que cal observar.

Roma, a l'Aula Capitolar. 1 d'agost de 1907. C. Spezza, Canonge actuari. Segell: CAPITULUM S.S. BASILICAE PRINCIPIS APOSTOL".

Per la seva banda el Patronat, constituït pel rector Mn. Antoni Vergés, pel batlle Joaquim Fornés, pels administradors Leodegari Masvidal i Joaquim Roca i el clavari Josep Pujades, tenint en compte els quantiosos dispendis, als que no pot fer front el patronat, malgrat l'ajuda de la Corporació Municipal, ha tingut a bé obrir una subscripció popular per obtenir cabals, que s'estén a totes les capes socials, des dels més rics i opulents als més senzills i humils, de totes les famílies de la nostra vila i comarca.

Es té la plena confiança de recaptar la quantitat necessària per a solemnitzar el sortós esdeveniment de la coronació canònica de la venerada imatge, per la qual cosa el Sr. bisbe de Girona Dr. Pol, s'ha dignat senyalar el dia 10 de novembre de 1907 i es té el ple convenciment que ha de constituir una de les més belles i boniques pàgines de la història religiosa de la nostra catòlica vila i comarca. Signat a Canet de Mar, a primer d'octubre de 1907.