Perg-112-2

Data: 
18/07/1509
Lloc: 
Sant Sadurní de Collsabadell
Regest: 
Testament de Pere Parera, pagès de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
37 x 35

Tipologia:

Llengua:

Noms de persona: